Single Blog Title

This is a single blog caption

Modele de contracte individuale de munca md

De asemenea, la incheiera/semnarea contractului Individual de munca, viitorul salariat trebuie sa prezinte, la sollicitarea angajatorului, urmatoarele documente (Care se vor regazéi si in dosarul de Personal al salariatului): 1. Cartea de identitate (ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 97/2005); 2. adeverinta de la angajatorul précédent, care sa ateste activitatea desfasurata la acesta, vechimea in munca, in meserie sau in specialitate. Angajatorul sont obligatia de a elibera aceasta adeverinta, potrivit art. 34 alin. (5) DIN codul Muncii; 3. première vitae, modelul comun européen (hotararea Guvernului Nr. 1021/2004); 4. diplôme de Studii; 5. Avize, autorizatii; 6. avizul sau certificatul Medical; 7.

cazierul judiciare (hotararea Guvernului Nr. 1.373/2004)-pentru CEI ce urmeaza a fi angajati gestionari, vor prezenta o dovada eliberata de bunicuta Economic, Autoritatea sau institutia Publica in care a fost incadrat antérieur, DIN care sa rezulte ca nu a produs pagube sau in situatia in care a produs, Natura acestora si daca ELE au fost acoperite (art. 6 DIN Legea 22/1969). 8. Nota de lichidare daca persoana un mai fost angajata, DIN Care rezulta situatia debitelor la angajatorul précédent; 9. FISA de Coruptia a performantelor profesionale individuale DIN anul antérieur (Fotocopie), respectiv, dupa caz, recomandare de la angajatorul précédent. “Contractul Individual de Muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în Limba română, antérieur începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului Individual de Muncă în formă scrisă Revine angajatorului “, scrie în aux normativ. Buna Seara, AM 69 Ani, am tinut contabilitate la 2 cluburi de sport (ONG) pentru care am completat D 112 DIN anul 2010 si am, o rémuneratie in baza unei conventii civile la care am platit la sursa impozit COD 602), contibutia indiv. ASiG. sociale (COD 451) si contrib.

indiv. ASiG sociale de sanatate (COD 461) intrebare? in Noul formulaire D 112 Model 2018 versi14.02.2018 publicata récent, nu mai am corespondenta a Tip asigurat… Etc. (denumirea unităţii sau numele, prenumele angajatorului-persoană Fizică) denumit (ă) în continuare “Angajator”, în persoana. _ _ (numele, prenumele, funcţia) PE de o parte, şi DL (DNA), (numele, prenumele) denumit (ă) în continuare “salariat”, PE de altă parte, conducîndu-se de prevederile articolelor 45-94 dinCodul Muncii, aprobat prin Legea Nr. 154-XV DIN 28 Martie 2003, auîncheiat prezentul Contractindividual de Muncă, convenind asupra următoarelor: 1. Salariatul este angajat în calitate de (funcţia, Profesia, meseria, specialitatea, calificarea) 2. Locul de Muncă (denumirea subdiviziunii unităţii) 3. Munca este: a) de bază; b) prin cumul. 4. Durata Contractului este: a) nedeterminată; b) determinată _ _ _ _ (termenulconcret) 5.

Perioada de Probă (Dacă Părţile au convenit) (termenulconcret) 6. Prezentul contrat Individual de Muncă ISI produisez efectele DIN: a) ziua semnării; b) _ _ (datanegociată de părţi) 7.